PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projelerimiz

 • ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
 • CESUR AMBALAJ BİLECİK ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • OLGUN ÇELİK YENİ ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • CS WIND ALİAĞA ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • DEMİSAŞ BİLECİK FABRİKA BİNASI İNŞAATI
 • Polyfibers Bilecik Fabrika ve İdari Bina İnşaatı
 • TAVUK DÜNYASI ANKARA PROJESİ
 • LM WIND POWER - KALIPHANE VE ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • JANOSCHKA FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI
 • ANADOLU İŞLEME Üretim Tesisi İnşaatı
 • KAYA DEPO
 • KALE PW SAĞ-SOL DEPO YEMEKHANE VE TERAS BİNASI
 • AKZO NOBEL FABRİKA İNŞAATI
 • DEZEGA YENİ ÜRETİM BİNASI
 • NEMAK İZMİR KALIPHANE BİNASI
 • HPA TEKNOLOJİ ÜRETİM VE İDARİ BİNA İNŞAATI
 • DEZEGA - İLAVE DEPO BİNASI
 • İMOSAN TİRE ÜRETİM BİNASI
 • Airliquide Gaz Dolum Tesisleri
 • Vito Enerji Üretim Fabrikası
 • Cesur Ambalaj Polietilen Hattı
 • Maxion İnci Jant
 • ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ

 • CESUR AMBALAJ BİLECİK ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI

 • OLGUN ÇELİK YENİ ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI

 • CS WIND ALİAĞA ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI

 • DEMİSAŞ BİLECİK FABRİKA BİNASI İNŞAATI

 • Polyfibers Bilecik Fabrika ve İdari Bina İnşaatı

 • TAVUK DÜNYASI ANKARA PROJESİ

 • LM WIND POWER - KALIPHANE VE ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI

 • JANOSCHKA FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI

 • ANADOLU İŞLEME Üretim Tesisi İnşaatı

 • KAYA DEPO

 • KALE PW SAĞ-SOL DEPO YEMEKHANE VE TERAS BİNASI

 • AKZO NOBEL FABRİKA İNŞAATI

 • DEZEGA YENİ ÜRETİM BİNASI

 • NEMAK İZMİR KALIPHANE BİNASI

 • HPA TEKNOLOJİ
  ÜRETİM VE İDARİ BİNA İNŞAATI

 • DEZEGA - İLAVE DEPO BİNASI

 • İMOSAN TİRE ÜRETİM BİNASI

 • Airliquide Gaz Dolum Tesisleri

 • Vito Enerji Üretim Fabrikası

 • Cesur Ambalaj Polietilen Hattı

 • Maxion İnci Jant

 • ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
 • CESUR AMBALAJ BİLECİK ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • OLGUN ÇELİK YENİ ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • CS WIND ALİAĞA ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • DEMİSAŞ BİLECİK FABRİKA BİNASI İNŞAATI
 • Polyfibers Bilecik Fabrika ve İdari Bina İnşaatı
 • TAVUK DÜNYASI ANKARA PROJESİ
 • LM WIND POWER - KALIPHANE VE ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI
 • JANOSCHKA FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI
 • ANADOLU İŞLEME Üretim Tesisi İnşaatı
 • KAYA DEPO
 • KALE PW SAĞ-SOL DEPO YEMEKHANE VE TERAS BİNASI
 • AKZO NOBEL FABRİKA İNŞAATI
 • DEZEGA YENİ ÜRETİM BİNASI
 • NEMAK İZMİR KALIPHANE BİNASI
 • HPA TEKNOLOJİ ÜRETİM VE İDARİ BİNA İNŞAATI
 • DEZEGA - İLAVE DEPO BİNASI
 • İMOSAN TİRE ÜRETİM BİNASI
 • Airliquide Gaz Dolum Tesisleri
 • Vito Enerji Üretim Fabrikası
 • Cesur Ambalaj Polietilen Hattı
 • Maxion İnci Jant

Referanslarımız

 • Lm Wind Power
 • Dezega
 • Akzo Nobel
 • Janoschka
 • Ferrero
 • Hpa Teknoloji
 • Kale Pratt
 • Nemak
 • Urla Bamboo
 • Aarti
 • Tavuk Dünyası
 • Resim 2021 03 07 230547
 • Maxion Inci Logo
 • CS WIND TURKEY
 • ECZACIBAŞI
 • OLGUN ÇELİK
 • DEMİSAŞ
 • SARKUYSAN
 • bollhoff
 • baydöner
 • anadolu isleme
 • socar
 • maxion
te muhendislik logo dark

Yapıtsal Teknoloji

23 yıldır başta endüstriyel tesis, fabrika ve idari binalar olmak üzere, Türkiye çapında konut, eğitim ve hastane yapıları, iş ve alışveriş merkezleri, sosyal-kültürel yapılar konusunda çalışmalarını sürdüren 2 İnşaat Mühendisi tarafından kurulan TE Mühendislik ve Müşavirlik firması, orta ve büyük ölçekli projeleri tasarım ve dizayn aşamasından başlayarak anahtar teslimi olarak gerçekleştirmektedir.

Bizden Haberler

Tüm Haberler